Author Archive

Ulike underlag å kjøre på

En av de viktigste faktorene for billøp er underlaget. Når det er sagt også dekkene. For det er ikke bare å sette på en enorm motor

Racing på flere måter

Racing er en måte å klassifisere motorsport på. Racing har noen forutsetninger som gjør at mange bare elsker sporten. Og racing fins på mange måter, enten

Fysiske og mentale krav for billøp

De fleste av oss har kjørt bil. Det vi dermed kanskje konkluderer med er at det ikke kreves noe særlig til fysiske kvalifikasjoner for å kjøre

Historie

Det å drive med konkurranser for å se hvem som er raskest er ikke akkurat noe nytt. Det er noe man har gjort helt siden man

De største konkurransene

Når en skal prate om hva som på en måte definerer billøp og konkurranser som omhandler biler så er det kanskje ikke noe bedre sted å

Dragracing

Det er mange ulike måter å drive med billøp på rundt om i verden, men det man behøver, uten noen diskusjon, er biler for å gjøre

Ulike faktorer

Det er mye å tenke på når man er i et billøp. Det er egentlig mye å tenke på når man er i en konkurransesituasjon, fordi